top of page
liningtec-tulenkestavat-vuoraukset-w.jpg

Tiedote 1.2.2023:
Lining Tec Oy vahvistaa osaamistaan ja henkilöstöä

Me Lining Tec:ssä haluamme edelleen kasvaa ja vahvistaa osaamistamme voimakattiloiden tulenkestävien vuorausten asiantuntijapalveluiden edelläkävijänä.

1.2.2023 alkaen yhtiön toimitusjohtajana on aloittanut Mika Niemi. Mikalla on pitkä ja monipuolinen kokemus teollisuuden eri toimintaympäristöistä ja toimijoista.

Jorma Pitkänen jatkaa edelleen yrityksen palveluksessa CFB vuorausteknologian asiantuntijana ja Teknisenä johtajana.

Liningtec 2765.jpg

Innovatiivisia ratkaisuja energiatuotannon ja voimakattiloiden tulenkestäviin vuorauksiin

Lining Tec Oy on tulenkestävien vuorausten asiantuntijayritys kattilanvalmistus- ja energiantuotantoteollisuuden alalla. Toimimme tutkijana, ongelmanratkaisijana, asiantuntijana, materiaalintoimittajana ja toteuttajana. Tunnemme voimakattiloiden (CFB ja BFB) ja muiden polttolaitosten vuoraukset.

Lining Tec FI

Pitkä kokemus ja kivenkova osaaminen

Meillä on yli 30 vuoden kokemus tulenkestävien vuorausten suunnittelusta ja toteuttamisesta, sekä erittäin kattava näkemys alalla tapahtuvista muutoksista ja vaatimuksista. Hallitsemme suunnittelulle ja materiaaleille asetettavat vaatimukset ja asennukseen liittyvät seikat.

kuva1c.jpg

Palvelut

Palvelut

CFB-kattiloiden vuorausten asiantuntemus

 • eroosio-sekä muiden vuorausongelmien ratkaisut

 • rakenteiden uudelleensuunnittelu ja toteutus

 • modernit materiaalit kohdealueittain

 • syklisen käytön huomioon ottaminen

 • tutkimustyö, analysointi ja raportointi

IMG_0644.jpg
DSC02835cc.jpg

Eroosiokulumisesta johtuvien ongelmien eliminointi

Tunnemme eroosiokulumisen hyvin ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme pitkäikäisiä ratkaisuja.

 

Tulenkestävän massa muodostuu runkoaineesta (raekoko 0.1 - 8 mm) ja niitä sitovasta matriisista. Matriisi muodostuu mikrosilikasta, sementistä sekä muista hienojakoisista pulvereista. Matriisi ja runkoaine yhdessä muodostavat massan, jossa niitä pitää yhdessä hydraulinen tai muu sidos. 

 

Matriisin kulutuskestävyys on heikompi kuin runkoaineen. Palokaasujen, tuhkan ja hiekan kaasuvirtaus kuluttavat matriisia, josta runkoaineet irtoavat. 

Runkoaineen vaihtaminen paremmin kulutusta kestävään materiaaliin (esim. korundi) ei paranna massan kulutuskestävyyttä, ellei matriisia voida kehittää.

 

Eroosiokulumista voidaan ehkäistä käyttämällä sellaista massaa, jossa on huippukestävä matriisi ja runkoaineet yhdessä.

Tällaista massaa käytetään vaativimpiin kohtiin, kuten CFB-kattiloissa syklonien target-alueelle.

Eroosiokuva 1.JPG

Porrasarinat

Porrasarinoita käytetään kierrätysmateriaalien poltossa, bio- ja jätepoltossa sekä muissa sellaisissa sovelluksissa, joissa muodostuu runsaasti tuhkaa ja palamattomia jätteitä. Arinasuutinten eroosiokuluminen ehkäistään valikoiduilla suojatiilillä sekä niihin liittyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteutuksella.

 

Meillä on alan laajin ja pitkäikäisin asiantuntemus ja kokemus porrasarinoista ja niissä käytettävistä materiaaleista. Tarjoamme tuotteita ja uudistuksia, jotka vähentävät merkittävästi kunnossapitoa ja alentavat kustannuksia.

liningtec-porrasarina.jpg
IMG_2224c.jpg

Haastavat polttoaineet

Kivihiilen korvaaminen erilaisilla biopolttoaineilla, sekä kierrätyspuun (purkupuun) ja yhdyskuntajätteestä valmistetun polttoaineen käyttö lisääntyy CFB- ja muissa kattiloissa.

 

Edistyneimmällä vuorausten tuotekehityksellä, uudelleen suunnittelulla ja erikoismateriaalien käytöllä voimme estää vuorausten vaurioitumisen, joka aiheutuu kemiallisesta korroosiota ja petimateriaalin aiheuttamasta eroosiosta. Vuorausten rikkoutuminen ja kunnossapidon tarve vähenee.

Puupöly ja poltinteknologia

 

Puupölyn poltossa käytettävä poltinteknologia ja siihen liittyvät vuorausratkaisut ovat haastava erikoisala. Polttimilla voi olla useita satoja käynnistys- ja jäähdytyssyklejä vuodessa.

 

Puupölyn korkea polttolämpötila, lämpöshokit, alkalirasitus, sekä näihin liittyvät ratkaisut asettavat erityisiä vaatimuksia tällaisten poltinten tulenkestävien vuorausten suunnittelulle ja materiaalien valinnoille.

 

Meillä on puupölyn poltinpolttoon soveltuvan vuorauksen toteuttamiseen tarvittava asiantuntemus, materiaalit ja referenssit.

Target zone.JPG
Pölypoltin.jpg

Vuorauksen elinkaari, kuntotarkastus ja kunnossapito

Toteutamme CFB-kattiloiden ja muiden laitosten vuorausten kuntotarkastuksen, vauriokartoituksen, vauriosyyn selvityksen sekä valokuvauksen ja raportoinnin. Esitämme vauriokohteiden korjaamiseksi menettelyn materiaaleineen ja menetelmineen.

 

Uuden vuorauksen toimintakykyyn vaikuttaa kolme päätekijää:

 • vuorauksen suunnittelu

 • materiaalivalinnat

 • asennustyön huolellisuus ja laatu

Mitkä tahansa toteutuksen aikana tehdyt mahdolliset virheet paljastuvat erittäin nopeasti vuorauksen vaurioitumisena.

 

Lisäksi laitoksen käyttö rasittaa vuorausta

 • käyttö- ja kuormitusaste

 • vuorauksen eroosiokuluminen

 • polttoaineesta johtuva kemiallinen rasitus

 • syklinen käyttö

 • normaali kuluminen ja ikääntyminen

 

Vuorauksen systemaattinen kuntotarkastus, ja sen perusteella suoritettava kunnossapito hyödyntää asiakasta, alentaa kunnossapidon kustannuksia, sekä lisää laitoksen käyttöastetta.

 

Tarkastuksen tavoitteet ovat

 • havaita vuorauksessa esiintyvät vauriot, joiden vuoksi laitoksen seuraava käyttöjakso voi vaarantua, sekä selvittää niiden aiheuttajat

 • antaa informaatiota vuorauksen vaatimista toimenpiteistä seuraavan vuoden kunnossapitoa ja budjetointia varten

 • suorittaa kattava dokumentointi raportin muodossa

 

Paikan päällä suoritettava tarkastus

 

Lining Tec tarkastuksen suorittaja on aina henkilö, jolla on erittäin hyvä asiantuntemus CFB, ja muiden poltto- ja energialaitosten toiminnasta, sekä erityisesti asiantuntemus tulenkestävien vuorausten suunnittelusta, materiaalien käyttäytymisestä, asentamisesta, ja toteutuksen suunnittelusta sekä asennustyön organisoinnista.

 

Etätarkastus

 

Covid-19 takia, tai muusta syystä työmaalla tehtävä tarkastus voidaan korvata etätarkastuksella.

 

Tarkastus poikkeaa paikan päällä suoritettavasta tarkastuksesta niin, että Lining Tec asiantuntija ei ole työmaalla varsinaisen tarkastuksen aikana.

Tarkastus toteutetaan kuitenkin niin, että vuorauksen tarkastukselle asetetut tavoitteet saavutetaan kuten se olisi tehty paikan päällä.

 

Lining Tec tekee yksityiskohtaisen projektisuunnitelman, joka toteutetaan asiakkaan kanssa. Tarkastus on aina yhteistyötä asiakkaan kanssa, siksi arvostamme asiakkaan panosta tarkastuksessa.

 

Etätarkastuksesta laaditaan vastaavan tasoinen ja yksityiskohtainen raportti, kuin minkä teemme paikan päällä suoritettavassa tarkastuksessa.

P1010037copy.jpg
IMG_2410cc.jpg
sr.png

Lining Tec on valtuutettu Sheffield Refractories Ltd:n edustaja.

Sheffield Refractories Ltd. valmistaa huippuluokan tulenkestäviä massoja, jotka soveltuvat nykyaikaisten voimakattiloiden (CFB ja BFB) tulenkestäviin vuorauksiin aina erittäin vaativiin "target zone" olosuhteisiin asti.

 

SR-massoilla on toteutettu menestyksekkäästi noin kahdenkymmenen uuden CFB-katttilan vuoraukset johtaville CFB-kattilavalmistajille Eurooppaan, Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. Materiaalit valmistetaan Iso-Britanniassa.

 

Massojen lisäksi edustamme ja toimitamme eri valmistajien erikoismateriaaleja sellaisiin kohteisiin, jotka vaativat erityisen poikkeuksellisia ominaisuuksia.

Referenssit

Referenssit

Meilllä on kokemusta yli 20 CFB kattilan vuoraustoimituksesta Euroopan ja Aasian alueille.

Sisältö näissä projekteissa on ollut vuorauksen suunnittelu, vuorausmateriaalit ja vuorauksen asennus tai näiden kombinaatiot. Näistä noin puolet on ollut avaimet käteen toimituksia.

 

Laitostoimittajana näissä CFB-projekteissa on Valmet Technologies, Sumitomo FW, Formosa Heavy Industry (FHI) ja Bangkok Industrial Boilers (BIB).

 

Näiden lisäksi olemme toteuttaneet useita kymmeniä vuorausprojekteja BFB-, pyrolyysi-, pölypoltto-, jne. laitoksiin.

valmet.png
andritz.png
agon pacific.png
adven.png
sumitomo.png
Biomasse_Italia_SpA_50695.jpeg
fortum.png
engie.jpeg
rapp.jpeg
ibrahim.jpeg
ssab.png
oilon.png
image001 (1).jpg
bottom of page